logo
Çağrı Merkezi;
+90 532 691 34 84
Bize Yazın;
info@narmimarlik.com / seyitnizam@hotmail.com

Fuara Katılım Kararının Verilmesi ve Doğru Fuar Seçimi

Herhangi bir fuara katılım kararı verilmeden önce firmanın öncelikle bir fuara katılmanın kendisine fayda getireceğine ikna olması gerekmektedir. 

Öncelikle sorulmasında fayda olan sorular şunlardır: 

Bu sorular yanıtlandıktan sonra; “Hangi fuar firma için daha faydalı?”, “Hangi fuara yatırım yapılmalı?” sorularına geçilmelidir. 

Pazarlama çalışmaları içerisindeki bir firmanın fuarlardan yeteri kadar faydalanabilmesi için fuarın hangi alıcı kitlesine hitap ettiği konusunda değerlendirme yapması çok önemlidir. Bu değerlendirme sonucunda amaca uygun düşen fuarlar belirlenmeli ve mümkünse firma yetkilileri fuarı önceden ziyaret etmelidir. Fuarlara bizzat ziyaretçi olarak katılmanın sayısız faydası olmakla beraber daha az maliyetli yöntemlerle de bir fuar hakkında yeterli bilgiye sahip olunabilir.

Firmanın Ulaşmak İstediği Coğrafi Amaçlar  

Firmalar, amaçlarının gerçekleştirilmesi konusunda coğrafi alan farklılıklarını da göz önünde bulundururlar.

Firmalar katılacakları fuarın bölgesel, ulusal ve uluslararası bir organizasyon mu olması gerektiği; hangi ölçekte coğrafi alana yayılmak istediklerini belirlemelidirler. Coğrafi alan olarak farklılık gösteren farklı tiplerdeki fuarlara gelen ziyaretçilerin yapıları da birbirinden farklılık gösterir.

Firma sadece belirli bir bölgede faaliyetlerini sürdüren bayilere ulaşmak istiyorsa o noktada bölgesel fuarlara katılabilir, bu amaca sahip bir firmanın uluslararası bir fuara katılması gereksiz harcamaya sebep olur.

Fuarın Hedef Kitlesini Tespit Etme  

Katılımcı firmalar hedef pazarlarına ulaşma ve onlara doğrudan ürün satma şansını bulabilecekleri hedef pazarına ilişkin katılımcı ve ziyaretçilerin potansiyelinin yüksek olduğu fuarları tercih etmelidirler.

Firma katılım kararı verirken daha önceki yıllarda yapılmış istatistiklerden yararlanarak hedef kitlenin hangi fuara daha çok ilgi gösterdiğini tespit etmelidir.

Firmalar katılabilme ihtimali bulunan fuarların daha önceki yıllara ait ziyaretçi profili istatistiklerini inceleyerek sayılan hedef gruplara hangi fuar ile daha kolay ulaşabileceklerine karar vermelidir.

Bir fuarın çok ziyaretçisinin olması, o fuarın firma için uygunluğunu göstermez. Önemli olan firma için uygun olan hedef kitlenin daha yoğun olduğu fuarda yer almak ve hedef müşteri grubuna ulaşabilmektir.

Katılımcı firmanın ürün ve hizmetlerini sektörün hangi dallarına ulaştırmak istediğini belirlemesi gereklidir. Firma geniş çaplı yatay ziyaretçileri mi hedefliyor yoksa daha dar ve sınırlı olan dikey ziyaretçi grubunu mu hedefliyor bunu belirlemelidir.

Yatay ziyaretçilerin bulunduğu fuarlar, yeni pazarı ya da yeni bir ürünün kullanım talebini test etmek için değerlendirilir. Dikey ziyaretçilerin bulunduğu fuarlarsa özel hedef gruplara ulaşmak için uygundur.

Fuar Katılım Amaçları 

Firmaların katıldıkları fuarlarda başarıya ulaşabilmeleri için satış, pazarlama ve pazarlama iletişimi çalışmalarına önem vermeleri gerekir. Firmalar, fuar katılımı için yaptıkları yatırımların geri dönüşümlerini sağlayabilmek için ayrıntılı bir fuar planı hazırlamalıdırlar.

Bu katılım planının hazırlanmasında en önemli konu fuara katılım amaçlarının belirlenmesidir.

Firmaların fuara katılım amaçları genel olarak doğrudan satışla ilgili amaçlar ve doğrudan satışla ilgili olmayan amaçlar olarak iki bölümde incelenebilir.

Fuar katılım kararının altında yer alan iletişim amaçları şöyle sıralanabilir:

Firmalar, bu iletişim amaçlarından kendilerine uygun olanları seçerek bunlar üstünde yoğunlaşabilirler.

Fuar katılım amaçlarının belirlenmesinin faydaları:

Bir fuara katılım kararı alan bir firma;